Om stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att dela ut medel till:

1 Studerande ungdom (grundskola, gymnasium och eftergymnasial utbildning) som är född, uppväxt, boende eller har gått i skola i Öveds församling.
Mer information klicka här

2 Behövande (”sjuka, människor med funktionsnedsättning och andra med behov”) som är folkbokförda, eller har varit folkbokförda, eller har gått i skola i Öveds församling.
Mer information klicka här

3 Förutom ovanstående kan Stiftelsen efter särskild skriftlig ansökan anslå medel till organisationer för specifika projekt riktade till studerande ungdom och behövande med anknytning till Öveds församling.
Mer information klicka här

Ansökan om medel till studerande ungdom sker på våren mellan den 15 april och 15 maj 2022.
Ansökan om medel till behövande och organisationer sker på hösten.


Mary Anne Gyllenstierna och Bertil Weitz Stiftelse behandlar personuppgifter för de ansökningar Föreningen erhåller gällande understöd, utbildning, forskning m m enligt följande klicka här.Styrelse:
Jenny Delén
Charlotte Ramel-Andersson
Sven Rosenkvist


Besöks och postadress:
Mary-Anne Gyllenstierna och Bertil Weitz Stiftelse
c/o SRQ Consulting AB,
Västra Allén 2, 254 51 HELSINGBORG

Telefon:
070–53 55 485
E-post:
info@gyllenstierna-weitz-stiftelse.se

Registreringsdatum 2013-07-12
Stiftelsenummer 1023749
Organisationsnummer 802477-8568