Stipendiater 2014

Sjöbo den 2 juli 2014

Mary-Anne Gyllenstierna och Bertil Weitz Stiftelse

Styrelsen beviljade vid sitt sammanträde den 12 juni stipendier till ett sammanlagt belopp av fyrahundratusen kronor (400.000) till nedanstående personer.

Linnea Ringeheim
Eric Andersson
Ulf Lindeberg
Julia Rinheim
Therese Svensson
Fredrik Löfberg
Louise Sörensen
Sara Löfberg
Olivia van den Born

Sven Rosenkvist
Ordförande